Skolestart på Højvangskolen

Læs mere om skolestart her.

Læs mere om skoleindskrivning her.

 

Når eleven starter i Rød tråd er eleven automatisk tilmeldt SFO fra 1. maj - 31. juli.

Hvis der stadig er et ønske om SFO fra skolestart skal der aktivt søges om indmelding pr. 1. august via Horsens Kommunes digitale pladsanvisning.

 

Vigtige datoer vedrørende skoletart på Højvangskolen:

Tirsdag den 14. november 2017 - Skolen deltog i et forældremøde for de 3 børnehaver.

Tirsdag den 13. marts 2018 - Højvangskolen inviterede kommende Rød tråd børn og forældre til infomøde.

Tirsdag den 1. maj 2018 - 1. dag i Rød tråd.

Mandag den 13. august 2018 - 1. skoledag.