Ny elev på Højvangskolen

Bortset fra vores årlige indskrivning af 6-årige til Højvangskolen, som du kan læse om i forsidemenuen "Skolestart", er der mange elever og forældre, der benytter sig af det frie skolevalg og søger om optagelse på skolen.

Hvis du kommer som ny elev på et hvilket som helst klassetrin, vil der ske følgende:
1) Vi undersøger, om der er plads på årgangen.
2) Hvis der ikke er plads, får du en pæn afvisning og en besked om, at du er velkommen til at henvende dig senere. Der findes ingen ventelister, selv om mange efterspørger dette.
3) Hvis der er plads, bliver forældre og elev inviteret til en for-samtale for at afdække elevens behov, eventuel overlevering fra afgivende skole, bedste klasseplacering og startdato.
4) Herefter afklarer vi internt klasseplacering, og inden en uge får forældre besked om klasseplacering, opstart mm.
5) Ved skolestart bliver eleven hentet på kontoret af en af klassens lærere, der følger vores nye elev i klassen. Her får du en plads i klassen, bliver budt velkommen og får særlig hjælp af udvalgte tutorer i klassen. Forældregruppen i klassen orienteres via forældreintra.

Ny medarbejder på Højvangskolen

Højvangskolen er kendt for et rigtigt godt kollegialt klima og et sted, hvor du som ny medarbejder bliver taget imod. Generelt vil du kunne få hjælp af alle, men derudover indeholder startpakken på Højvangskolen blandt andet:

 - Velkomstintro med hurtig adgang til vores interne kommunikationsprogrammer.
 - Tutorordning, hvor en af skolens medarbejdere giver dig særlig støtte i opstarten.
 - Opstartssamtale efter ca. 14 dages ansættelse.
 - Din egen arbejdsplads med hæve/sænke bord, skabs- og garderobe plads.
 - Årlig MUS-samtale og løbende dialog omkring dit arbejde.

 - Vi er ved at udarbejde en velkomstfolder til nyansatte.

Stillingsopslag vil løbende kunne læses her på hjemmesiden under "Ledige stillinger", men du er også velkommen til at henvende dig med en uopfordret ansøgning eller forespørgsel.