Videncenter Højvang

 

Horsens kommunes Videnscenter Højvang tilbyder specialpædagogisk vejledning til lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud. Vores primær ekspertise retter sig mod elever med ADHD, autismespektrumforstyrrelser, komorbiditet, angst, OCD. Til forskel fra tidligere er diagnose ikke et krav for henvendelse.

Videnscenter Højvang kan tilbyde et kort orienterende besøg - hvor vi kan uddybe, hvordan vi sammen med teamet kan samarbejde med henblik på:

 • Inklusion
 • Synlige mål
 • Co-learning
 • Klasseledelse
 • Prof. sparring
 • Opklarende elevsamtaler
 • Klasseobservationer
 • Konflikthåndtering
 • Netværkssamarbejde
 • Feedback
 • Forældresamarbejde (autismespektrumforstyrrelse)

Det eneste, I skal gøre, er at sende et henvendelsesskema på følgende mail:

[email protected] - Sinnet Stork Sørensen Afdelingsleder for Centerklasserne

Personale

Sinnet Stork Sørensen

Afdelingsleder Centerklasserne

[email protected]

 

Jette Skov Thomsen

Lærer /Videncenter medarbejder

[email protected]

Iben Thaysen Keefe

Pædagog / Videncenter medarbejder

[email protected]

 

Jane Rau

Lærer / Videncenter medarbejder

[email protected]

 

John Frank Nielsen

Pædagog / Videncenter medarbejder

[email protected]