Højvangskolens Læringscenter

Højvangskolens Læringscenter - HLC

På Højvangskolen har vi lærere og pædagoger, som har forskellige vejlederfunktioner: læsevejledere, matematikvejleder, læringsvejledere, akt-vejledere, medievejledere, it-vejleder og naturfagsvejleder. Disse vejlederfunktioner er samlet i HLC og har det fælles formål, at de skal støtte og bidrage til udviklingen af de professionelle læringsmiljøer på Højvangskolen, så alle elevers læring og trivsel øges.

Alle indsatser i HLC koordineres af en Læringskoordinator.

HLC arbejder på hele skolen, men har fysisk tilstede i to mindre lokaler.

Det ene lokale kalder vi for Satellit. Her foregår forskellig undervisning af enkelte elever eller mindre grupper af elever i perioder. Det andet lokale er et mødelokale, hvor læringskoordinatoren også har sit kontor.

 

Hvilke indsatser laver HLC?

HLC arbejder med tre kategorier af indsatser:

  • Forebyggende indsatser: Af forebyggende indsatser kan nævnes: faglige-forløb for enkelte elever eller større grupper, testning af elever, skilsmissegrupper, robusthedsforløb for hele årgange, læse-forløb m.m. 
  • Intervenerende indsatser: Disse indsatser kan være observationer i klasser med henblik på sparring til klassens lærere, kortere faglige forløb med elever eller trivselsforløb med klasser eller grupper af elever.
  • Akutte indsatser: De akutte indsatser omhandler en indsats, hvis en eller flere elever groft overtræder skolens regler. Hvis en lærer eller en pædagog vurderer, at en elev har overtrådt skolens regler, så eleven ikke kan blive i klassen, retter han henvendelse til HLC.

 

Hvornår laver HLC indsatser?

Hvis en lærer, en pædagog eller et team vurderer, at de står med en udfordring, hvor de kunne bruge HLC, så retter de henvendelse til HLC ved hjælp af et indstillingsskema. Herefter fordeler læringskoordinatoren opgaverne, og vejlederne tager kontakt til den eller de personer, som har lavet indstillingen. Sammen laver de en handleplan for indsatsen.

 

HLC’s samarbejde med TEFL

HLC samarbejder med Tværgående Enhed for Læring, som er en afdeling under Uddannelse og Arbejdsmarked i Horsens Kommune, og som bland andet dækker over det vi tidligere kaldte PPR. Alle indsatser i HLC, som omhandler enkelte elever, er planlagt og aftalt med skolens psykolog fra Tværgående Enhed for Læring.

HLC samarbejder også med TEFL’s konsulenter om faglige indsatser, og TEFL afholder netværksmøder for vejlederne i Horsens Kommune.