Tværgående Enhed For Læring

TELF på Højvangskolen

Kontaktperson:

Lise Bengaard Skibsted

[email protected]

21288592

 

Hvad er PPR? 

  • PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) rådgiver og vejleder skoler, dagtilbud og forældre med henblik på at understøtte udvikling og læring hos børn og unge (0-18 år).
  • Det kan eksempelvis dreje sig om børn og unge, der er i vanskeligheder med hensyn til indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse, motorik eller læsning.
  • Hos PPR er blandt andet ansat psykologer, tale-hørekonsulenter, fysio/ergoterapeuter og læsekonsulent. PPRs arbejde består i at rådgive og vejlede de voksne omkring barnet med det formål at støtte barnet i dets udvikling.
  • Arbejdet tager udgangspunkt i Folkeskoleloven og Horsens Kommunes Børne- og Unge politik.
  • Vi arbejder på at understøtte en inkluderende praksis med henblik på, at børn og unge så vidt muligt forbliver en del af fællesskabet i deres nærmiljø.