Sundhedsplejen

Sundhedsplejen på Højvangskolen

Alle skoler har en sundhedsplejerske tilknyttet.

 

På Højvangskolen hedder sundhedsplejerskerne:

Dorrit knudsen 0-4 klasse

Charlotte Thinghuus 5-9 klasse

Sanne C. Jensen Centerklasserne

 

Sundhedsplejens opgave er:

  • at styrke jeres barns sundhed og velvære i samarbejde med jer og skolen.
  • at forebygge sygdom.
  • at opdage sygdomme.
  • at hjælpe og støtte hvis jeres barn viser tegn på ikke at trives fysisk eller psykisk.
  • at være med til at give børn med kroniske sygdomme og handikaps en så god skolegang som muligt.

 

Elever i Centerklasserne.

Elever i Centerklasserne tilbydes som udgangspunkt det samme som elever i andre klasser, dvs.: Ind- og udskolingsundersøgelse, individuelle samtaler på det, der svarer til 3. og 5. klasse trin samt sundhedspædagogiske aktiviteter.

Sundhedsplejersken undersøger syn, hørelse og farvesans ved ind- og udskoling, og barnet måles og vejes ved ind- og udskoling samt i 3. klasse.

Da elever i Centerklasserne kan være meget forskellige, vil sundhedsplejersken lave en individuel undersøgelse af de enkelte klasser for at finde behovet for kontakt til sundhedsplejersken dér.