Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-vejledning på Højvangskolen

UU-vejlederen på Højvangskolen hedder:

Kjeld Steen Just Tlf. 30674024