Skoleindskrivning

Fakta

Hvert år modtager forældre til kommende skolebørn i deres digitale postkasse information omkring indskrivning af børn i folkeskolen.

Bemærk at der først er åbent for skoleindskrivning sidst i december eller først i januar.

Her finder I ansøgningskemaet som udfyldes i forbindelse med et ønske om skoleskift eller tilflytning til området.

Skemaet udfyldes og afleveres til skolen, hvorefter I vil blive kontaktet til en snak og evt. aftale om opstart.

Se dette link for mere information.