Udskoling

Der er en vej ind på skolen, og selve navnet "Udskoling" fortæller at her er man på vej ud af skolen. Men også på vej videre, til det man vil være "når man bliver stor". Derfor har vi også valgt at give dig let adgang til en del af de steder du som forælder, har brug for at kunne finde let og overskueligt.

 

Fakta

På Højvangskolen er definitionen på udskolingen 7. - 9. klasse, selvom 6. - 9. klasse fysisk befinder sig i samme hus.
Hele udskolingen er tre-sporet og hører til i Hus D og E. Klasserne er delt således at 8.- 9. årgang går i hus D, og 7. årgang går sammen med 6. årgang i hus E. Skolen har fokus på at øge elevernes følelse af et ungemiljø på skolen, hvor det er noget "særligt" at høre til nogle af de ældste klasser. Dette gøres ved at skabe både et fysisk miljø der lægger op til studiearbejde, og et mentalt rum der giver mere frihed og en del medbestemmelse.