Indskoling

På Højvangskolen dækker indskolingen over 0.-3. årgang, samt “Rød Tråd”. Eleverne starter i “Rød Tråd” d. 1. maj i det år, de skal begynde i 0. klasse.

Indskolingen er placeret i Hus B og C sammen med SFO’en. Der er tre klasser på hver årgang og de tre klassers lokaler ligger ved siden af hinanden, hvilket styrker et godt samarbejde mellem lærere og elever på tværs af årgangen. 

0. og 1. årgangs klasselokaler ligger ud til fællesrummet i Hus B, hvor SFO’en har indrettet med hyggelige cafeborde, sofa-gruppe og køkken, som også bliver brugt i skoletiden. 2. og 3. årgangs klasselokaler ligger ud til fællesrummet i Hus C, som er er fleksibelt indrettet med flytbare skillevægge og væghængte klapborde. I dette fællesrum er der et læringsmiljø som både kan rumme ro og fordybelse og på andre tidspunkter fællesarrangementer, hvor eleverne optræder eller har fælles lege.

I Hus C er der 2-3 gange om ugen fælles morgensang for hele indskolingen.