103184

Velkommen til Højvangskolen

Høj faglighed, Høje ambitioner, Høje forventninger, Højt til loftet

Højvangskolen er en velfungerende og attraktiv folkeskole beliggende i den sydøstlige udkant af Horsens. Højvangskolen består af en hovedskole med 3 spor fra 0.-9. årgang og en specialenhed, Centerklasserne. Centerklasserne på Højvangskolen har elever fra hele Horsens Kommune.

Højvangskolen har 760 elever, hvoraf de 75 går i centerklasser. Der er i alt 100 medarbejdere.

Høj faglighed
Højvangskolen har et højt fagligt niveau og leverer sædvanligvis nogle af kommunens allerbedste afgangsprøveresultater. Skolen arbejder målrettet med udvikling af læringsmiljøer, der bygger på at skabe endnu bedre resultater ved hjælp af målstyret og synlig læring, hvor det er den enkelte elev, der danner udgangspunkt for læreprocessernes tilrettelæggelse. Vi er gode og vil blive endnu bedre.

Høje ambitioner
Højvangskolen ligger flot på både elevernes læringsresultater og trivsel, men vi vil blive endnu bedre. Derfor arbejder vi løbende på at forbedre både rammerne for optimal læring, mestring og trivsel. Gennem målrettet indsats søger vi konstant at forbedre elevernes udbytte.

Høje forventninger
Vi har høje forventninger til os selv, til vore elever og vores forældre. Vi forventer selv at kunne levere højt kvalificeret undervisning, vi forventer, at vores elever har ambitioner om altid at blive dygtigere, og vi forventer af vore forældre, at de støtter deres barns læring, drive og ambitioner om at blive dygtigere.

Højt til loftet
Er vi så en eliteskole kun for de dygtigste? Nej, Højvangskolen er en folkeskole, der har som mål, at alle bliver dygtigere. Høj faglighed, høje ambitioner og høje forventninger går mod, at både de dygtigste og de, der er mest udfordrede, får mulighed for at forbedre sig. Vi har plads til alle, men man skal have viljen til at blive bedre.

Venlig hilsen

Skoleinspektør
Jens Bay

Aktuelt på skolen

Fælleskommunal idrætsdag med Bankagerskolen

Onsdag den 18. maj holdt 5. årgang den årlige idrætsdag med 5. årgang fra Bankagerskolen. Dagen var bygget op omkring 12 aktivitetsposter, der var udviklet og bemandet af 24 elever fra årgangen. Eleverne var inddelt i 12 hold, hvor vi på forhånd havde inddelt eleverne på tværs af skoler og klasser. Mange kendte hinanden på forhånd fra dans, spejder, fodbold eller andre steder fra.

Der var afsat et kvarter til hver post, hvor holdet skulle samarbejde omkring den enkelte aktivitet. Eleverne skal roses for deres store engagement på en dag, hvor vejrguderne gav det sidste til at det blev en rigtig god dag for alle omkring idrætsdagen, der foregik på ”Marken”.

Onsdag den 8. juni er Bankagerskolen værter for idrætsdagen for vores 2. årgang. Vi håber, de får en god dag til gavn for samarbejdet mellem de to skoler.

 • ikon
  Jens Bay den 09-05-2016
  Ny skolebestyrelse på plads - men vi mangler suppleanter

  Den nye skolebestyrelse er efter april måneds opstillingsprocedure og valgmøde på plads efter et såkaldt fredsvalg. Vi byder fra næste skoleår velkommen til Vibeke Hejlskov, mor til elever i 2.a og 4.b. Vibeke afløser Martha Lagoni, der ikke ønskede genvalg.

  Vi kunne dog godt bruge 2-3 suppleanter, der kan træde til, hvis et af medlemmerne må melde forfald. Hvis du kunne have lyst til en sådan position, er du velkommen til at kontakte undertegnede på:  jbma@horsens.dk

  Venlig hilsen
  Jens Bay
  Skoleinspektør

   
 • ikon
  Peter Holmgren den 28-08-2015
  Forældrevejledning til booking af samtaler
  Som I læste i sidste nyhedsbrev, er det fra i år muligt at booke en lærer til et bestemt fag, eller med et bestemt tema for en samtale. Lærerne sidder i forskellige lokaler rundt på skolen, hvor de vil sidde i samtaleperioden (16.00 - 17.30) hele året. Oversigt over lokaler samt forældrevejledning til booking er vedhæftet.
  Husk at I skal sende læreren en besked med det I ønsker drøftet.
  OBS: Booking starter fra d. 1/9
 • ikon
  Karen Juul Pedersen den 25-06-2015
  Information fra Tandplejen
 • 01-06-2016
  Lejrskole, Stevninghus · 5A · 5B · 5C
  1
 • 02-06-2016
  Lejrskole, Stevninghus · 5A · 5B · 5C
  1
 • 03-06-2016
  Lejrskole, Stevninghus · 5A · 5B · 5C
  1

SFO

Centerklasserne